Domů
O Bondyho filosofii

Vzpomínky na spolupráci s Bondym v letech 1999 - 2007


Komentář k nové Bondyho ontologická studii.Petr Kužel
(dokument ve formátu MS Word)


Jan Rovenský (seminární práce z filosofie, FPR ZČU v Plzni, 1999)
Malá úvaha nad antropologickými aspekty Bondyho nesubstančního modelu.


Hynek Tippelt
Diplomová práce o Bondyho filosofii (Bondy sám text označuje za zdařilou interpretaci).
(dokument ve formátu rtf)


Hynek Tippelt
Psychoanalytický smysl nesubstanční ontologie.